Běh Zlončickou roklí

Michal Jiřík (# 45)

01:21:48.55

5. na trati M14

SELECT nazev,cas.id as id,cas.id_zavod as id_zavod,id_zavod_orig,cip,cas,cas as id_casove, SUBSTRING(cas.cas + interval 7200 second,11,12) as cas2, gate,ant,rawcip,other, IFNULL(TIMEDIFF(cas, ( SELECT cas FROM cas WHERE cas.cas < id_casove AND cas.cas>"20160827100054.059534" AND cas.id_zavod =199 AND (cip=45) ORDER BY cas DESC LIMIT 1)), TIMEDIFF(cas, "20160827100054.059534")) as mezicas, TIMEDIFF(cas, "20160827100054.059534") as cas_od_startu FROM cas LEFT JOIN gate ON gate.id_gate=cas.gate WHERE cas>20160827100054.059534 AND gate.id_zavod=cas.id_zavod AND cas.id_zavod=199 AND (cip=45) GROUP BY cas.id ORDER BY cas ASC LIMIT 1
Počet časů: 0
#MezičasMístní časRychlost/tempo