Triatlon Plzeň

Robert Kučera (# 199)

00:14:30.01

1. na trati Benjamínci chlapci 10-11

SELECT nazev,cas.id as id,cas.id_zavod as id_zavod,id_zavod_orig,cip,cas,cas as id_casove, SUBSTRING(cas.cas + interval 7200 second,11,12) as cas2, gate,ant,rawcip,other, IFNULL(TIMEDIFF(cas, ( SELECT cas FROM cas WHERE cas.cas < id_casove AND cas.cas>"20170603083318.049759" AND cas.id_zavod =1150 AND (cip=199) ORDER BY cas DESC LIMIT 1)), TIMEDIFF(cas, "20170603083318.049759")) as mezicas, TIMEDIFF(cas, "20170603083318.049759") as cas_od_startu FROM cas LEFT JOIN gate ON gate.id_gate=cas.gate WHERE cas>20170603083318.049759 AND gate.id_zavod=cas.id_zavod AND cas.id_zavod=1150 AND (cip=199) GROUP BY cas.id ORDER BY cas ASC LIMIT 0
Počet časů: 0
#MezičasMístní čas