Skalní kros

Jakub Kubovic Stavitel Mahdal (# 118)

01:24:53.84

51. na trati 15 km

23. v kategorii MMasters