Hornettlon

Vasil Dogaru (# 418)

01:31:54.24

1. na trati Kvadriatlon týmy