Kros Bučiny

Monika Phillips (# 92)

01:14:03.50

53. na trati 15 km

1. v kategorii Gazely