Podzimní běh lyžařů

Marie Kalendová (# 510)

00:00:25.05

30. na trati dětské/žákovské trati

10. v kategorii pidižákyně starší