Běh pro zvon

Jáchym Kostelecký (# 80)

00:10:16.89

31. na trati předškolní

SELECT nazev,cas.id as id,cas.id_zavod as id_zavod,id_zavod_orig,cip,cas,cas as id_casove, SUBSTRING(cas.cas + interval 3600 second,11,12) as cas2, gate,ant,rawcip,other, IFNULL(TIMEDIFF(cas, ( SELECT cas FROM cas WHERE cas.cas < id_casove AND cas.cas>"20191020133727.472071" AND cas.id_zavod =1552 AND (cip=3140) ORDER BY cas DESC LIMIT 1)), TIMEDIFF(cas, "20191020133727.472071")) as mezicas, TIMEDIFF(cas, "20191020133727.472071") as cas_od_startu FROM cas LEFT JOIN gate ON gate.id_gate=cas.gate WHERE cas>20191020133727.472071 AND gate.id_zavod=cas.id_zavod AND cas.id_zavod=1552 AND (cip=3140) GROUP BY cas.id ORDER BY cas ASC LIMIT 1
Počet časů: 0
#MezičasMístní časRychlost/tempo