Přihláška
Gladiator Challenge

Zadejte jméno
Zadejte příjmení


Zadejte rok
zadejte e-mail
+420Položky označené hvězdičkou* jsou povinné

Do štafety se přihlašuje každý závodník samostatně. Určující je položka oddíl/město. Pořadí členů štafety vepište do poznámky.

Čestné prohlášení
Upozornění: Apelujeme na čestné jednání při přihlášování do příslušných kategorií. V rámci přihlašování musí Přihlašovatel uvést správný rok narození. Přihlašovatel bere toto upozornění plně na vědomí. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nesprávné vyplnění veškerých potřebných údajů poskytnutých přihlašovatelem. V případě uvedení nesprávného roku narození závodníka, bude závodník diskvalifikován a nebude se moci zúčastnit závodu.

Přihlášením do závodu souhlasíte s pravidly závodu. Zavazujete se závodit v duchu fair-play a dodržovat pravidla a pokyny organizátorů. Startujete na vlastní nebezpečí.

Vyplněním této on-line přihlášky k závodu potvrzuje účastník závodu souhlas se zařazením, správou, zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů pořadateli závodu a projevuje zároveň svůj souhlas s tím, aby osobní údaje poskytnuté během tohoto závodu byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány společností RaulWalter, s. r. o., jakožto správcem, za účelem vyhodnocení výsledků závodu, a pořadatelem závodu za účelem nezbytné komunikace se závodníky a zajištění informovanosti o závodě, případných změnách a pravidlech závodu.

Údaje o Vás slouží pouze pro účely řádného přihlášení do závodu, určení věkové kategorie a vyhodnocení dosaženého výsledku.

Na uvedený e-mail zasíláme pouze potvrzení přihlášky případně důležité organizační informace k závodu.

Pokud uvedete číslo Vašeho mobilního telefonu, zašleme Vám po dokončení závodu a ověření výsledku SMS s výsledným časem.

Vaše telefonní číslo a e-mail považujeme za důvěrné a nikomu ho dále nesdělujeme ani nevyužíváme k zasílání jakýchkoliv reklamních sdělení.