Přihláška
Safariběh ČSOB 2020: Nechci být poslední

Běh pro antilopy Derbyho

Do dětského závodu se registrují pouze děti, dospělý doprovod se neregistruje ani nehradí.

Zadejte jméno
Zadejte příjmení


Zadejte rok
zadejte e-mail
+420Položky označené hvězdičkou* jsou povinné

Startovné uhraďte OBRATEM převodem na účet organizátora. Neuhrazené přihlášky budou ze systému automaticky vymazány po 72 hodinách od zaregistrování závodníka.

Přihlášením do závodu souhlasíte s pravidly závodu. Zavazujete se závodit v duchu fair-play a dodržovat pravidla a pokyny organizátorů. Startujete na vlastní nebezpečí.

Odesláním přihlášky na Safariběh ČSOB 2020 účastník závodu bere na vědomí, že osobní data vyplněná do této on-line přihlášky budou využita pořadateli závodu ZOO Dvůr Králové a.s. za účelem registrace, informování o závodu a vyhodnocení výsledků.

Dále budou osobní data budou zpracovávána společností RaulWalter, s. r. o., jakožto správcem, za účelem vyhodnocení závodu a dále společností Československá obchodní banka a.s. za účelem poskytnutí pojištění proti úrazu každému účastníkovi závodu.

V souladu s nařízením GDPR nebudou data použita k jinému účelu a budou uchována jen po dobu nezbytnou k výše uvedeným účelům.