Přihláška
Běháme pro děti

Zadejte jméno
Zadejte příjmení


Zadejte rok
zadejte e-mail
+420

Velikost*Položky označené hvězdičkou* jsou povinné

Přihlášením do závodu souhlasím s pravidly závodu, jehož výtěžek je určen na podporu dětí a mladých dospělých z dětských domovů. Zavazuji se závodit v duchu fair-play a dodržovat pravidla a pokyny organizátorů. Beru na vědomí, že každý se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Svojí registrací uděluji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. (dále jako DDŠ nebo Správce). Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků a účastnic při organizaci závodu (prezence, platební instrukce, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jejich výsledků a informování o dalších ročnících závodu a dalších aktivitách DDŠ.

Správce bude ke zpracování osobních údajů využívat zpracovatele, společnost RaulWalter s.r.o., se sídlem Sousedíkova 971/5, 190 00 Praha-Vysočany, IČO 05168856, se kterou má uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů.

  • Beru na vědomí, že mám právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu (info@dejmedetemsanci.cz) nebo formou dopisu adresovanému DDŠ. Současně beru na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.
  • Přihlášením do závodu souhlasím s využitím fotografií a videozáznamu (pořízených při závodě) pro potřeby pořadatele (webové stránky, sociální sítě, výroční zpráva, média atd.) a za účelem prezentace tohoto závodu a činnosti DDŠ. Zároveň souhlasím se zveřejněním výsledkové listiny na webových stránkách závodu.

Současně souhlasím s tím, aby Správce, případně další osoby jím pověřené, tyto materiály zpracovávaly formou jejich shromažďování a uložení v souladu se ZOOÚ.

Svoji registrací, zaplacením startovného, převzetím svého ID čipu a nastoupením do závodu prohlašuji, že:
a) Disponuji požadovanými znalostmi o sportu ve vybrané disciplíně a potvrzuji, že jsem fyzicky způsobilý/á s ohledem na svůj zdravotní stav a další skutečnosti se této disciplíny zúčastnit.
b) Jsem obeznámen/a s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu a cíle - park Na Pankráci, Praha 4, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo jinými zvláštnostmi.
c) Jsem si vědom/a důsledků spojených se svou účastí v soutěži (závodu) na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zejména že nejsem oprávněn/a požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které mohu utrpět či která mi může v souvislosti s účastí v závodu vzniknout.
d) Beru na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka mimo prostory výhradně k tomu určené (šatna).
e) Jsem si vědom/a toho, že startovné je nevratné. Možnost převedení zaplacené registrace na jiného závodníka je pouze po písemné domluvě na info@dejmedetemsanci.cz.

Pokud uvedete číslo Vašeho mobilního telefonu, zašleme Vám po dokončení závodu a ověření výsledku SMS s výsledným časem.
Těšíme se na Vás na startu!
tým DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.