Přihláška
Mácháčský pohodář

Vyberte si správný závod. Pokud závod není k výběru, je dočasně překročena kapacita závodu.

Uvedené startovné je v plné výši. Podrobné informace o cenách hledejte v propozicích závodu.

V případě štafet vyplňte jména a příjmení oddělená čárkou a datum narození kapitána štafety. Velikosti dalších triček členů štafety napište do poznámky.

Zadejte jméno
Zadejte příjmení


Zadejte rok
zadejte e-mail
+420

Velikost*

Vyberte velikost.

Položky označené hvězdičkou* jsou povinné

*Dokončením registrace potvrzuji, že jsem si plně vědom(á), že závod, Mácháčský pohodář, se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí. Budu dodržovat jeho pravidla. Dále prohlašuji, že jsem zdravotně, tedy fyzicky i duševně způsobilý(á) a zprošťuji pořadatele odpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se mi mohou přihodit během závodu. Zároveň stvrzuji, že jsem si vědom všech rizik související s účastí na sportovní soutěži. Souhlasím, že pořadatel může použít mnou poskytnutá data a fotografie pro potřeby tohoto závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu §11 zákona č.101/2000 sb.