Neoficiální Výsledková listina Františkolázeňská 24hodinovka 2022 - kilometry pro Hospic sv. Jiří
12. 11. 2022